Manuka Health

MANUKA HONING — KWALITEITSBORGING

100% Originele Manuka Honing uit Nieuw Zeeland


Manuka Health New Zealand Ltd verwerkt uitsluitend manuka honing in die is gewonnen uit haar eigen bijenkorven of afkomstig is van externe imkers uit heel Nieuw-Zeeland. De honing wordt verwerkt, verpakt en gelabeld in de verwerkingsfaciliteit van Manuka Health in Weona Court, Te Awamutu.

Alle honingvaten ondergaan bij aankomst in de verwerkingsfaciliteit een ontvangstproces, waarbij visuele inspecties worden uitgevoerd, honingmonsters worden genomen en de herkomstdocumentatie van de manuka honing wordt gecontroleerd, zoals vereist door het Nieuw-Zeelandse Ministry of Primary Industries (MPI) – vereisten voor de verwerking van bijenproducten. Het gecertificeerde laboratorium van Manuka Health New Zealand Ltd test ter plekke monsters uit alle vaten. Bij de analyse wordt getest op o.a. methylglyoxal (MGO)- en dihydroxyaceton (DHA)-gehalte, hydroxymethylfurfural (HMF), diastase, DNA-analyse van manuka pollen,, vochtgehalte en microbiologische parameters. Nadat de ontvangst- en kwaliteitscontroles zijn voltooid, worden de honingvaten opgeslagen in de temperatuurgeregelde opslag van Manuka Health. De opgeslagen vaten worden regelmatig onderworpen aan steekproeven en testen om de kwaliteit van de honing te controleren en te waarborgen.

Het verwerken en verpakken van de manuka honing gebeurt in een batchproces. De Operations- en Planningteams selecteren honingvaten met de vereiste kwaliteitsparameters om ervoor te zorgen dat iedere batch honing voldoet aan de criteria voor vrijgave van het eindproduct. Tijdens de verwerking wordt de batch honing voortdurend gecontroleerd op kwaliteit, onder andere door visuele inspectie en analyse door het Operations Production-team.

Alle batches honing ondergaan strenge laboratoriumtests op locatie voordat ze worden vrijgegeven. Indien nodig worden extra monsters naar externe, door de Nieuw-Zeelandse accreditatieinstelling IANZ-gecertificeerde laboratoria gestuurd voor analyse.

Manuka honing moet voldoen aan de specificaties van het Ministry of Primary Industries (MPI) zoals uiteengezet in zijn richtlijndocument ‘Interim Labelling Guide for Manuka Honey’ van 31 juli 2014. De specificaties voor manuka honing omvatten o.a. de volgende parameters: kleur, geleidbaarheid, smaak, aroma, aanwezigheid van stuifmeel van het Manuka-type en de aanwezigheid van MGO en DHA.

De afzonderlijke batches honing worden vrijgegeven door het kwaliteitsborgingsteam. De criteria voor vrijgave zijn gebaseerd op de productiegegevens en het gegevensblad van de batch, de testresultaten van de batch en de herkomstdocumentatie. Hiermee wordt verzekerd dat de manuka honing voldoet aan de wettelijke en marktvereisten. Bij honing met een speciaal productkenmerk (bijv. MGO) moeten de resultaten voldoen aan de vrijgavecriteria volgens de kwaliteitscontrole voor dat kenmerk voordat de batch kan worden vrijgegeven. Kwaliteitscriteria voor vrijgave van honingproducten van Manuka Health worden opgesteld en bevestigd door de Manuka Health Group, onder meer ten aanzien van onderzoek en ontwikkeling, reglementering en kwaliteitsborging.

Het kwaliteitsborgingsteam verstrekt een analysecertificaat voor iedere batch honing. Het honingproduct wordt pas uit quarantaine vrijgegeven voor labeling en daarna verzending wanneer aan deze strenge kwaliteitsbeoordelingscriteria is voldaan.

Daarnaast neemt Manuka Health deel aan het E-Certificate of Official Assurances-programma, een webapplicatie waarmee de Nieuw-Zeelandse overheid (MPI) aan andere overheden garanties verstrekt ten aanzien van dierlijke en zuivelproducten die door Nieuw-Zeeland worden geëxporteerd. Dit e-certificaat wordt meegeleverd met iedere zending honing naar de EU en vele andere landen die verdragen hebben met Nieuw-Zeeland via de Overseas Market Access Requirements.

Manuka Health heeft momenteel de volgende certificeringen:

MHNZ Weona Court locatie:  RMP — Verwerking van bijenproducten, ISO 9001, BRC Mondiale standaard voor voedselveiligheid
MHNZ-laboratorium:   IANZ-gecertificeerd                                              ISO 17025

Daarnaast neemt Manuka Health deel aan het E-Certificate of Official Assurances-programma, een webapplicatie waarmee de Nieuw-Zeelandse overheid (MPI) aan andere overheden garanties verstrekt ten aanzien van dierlijke en zuivelproducten die door Nieuw-Zeeland worden geëxporteerd. Dit e-certificaat wordt meegeleverd met iedere zending honing naar de EU en vele andere landen die verdragen hebben met Nieuw-Zeeland via de Overseas Market Access Requirements.

Manuka Health New Zealand Ltd produceert met name monoflorale manuka honing.

Bij de productvrijgave van iedere batch honing worden de volgende testresultaten geëvalueerd om naleving van de criteria voor kwaliteitsvrijgave van honingproducten te waarborgen. Deze resultaten worden vervolgens samengevoegd in het Analysecertificaat dat door het kwaliteitsborgingsteam wordt verstrekt. Onze verpakkingen zijn BPA-vrij.

Informatie van Manuka Health over pesticiden en herbiciden met betrekking tot manuka honing

Manuka Health hanteert een strikt kwaliteitscontroleproces waarmee alle honing getest wordt op een aantal parameters waaronder microbiologische elementen, gifstoffen, suikers, pollen, vochtgehalte, smaak, kleur en enzymactiviteit. Op deze wijze wordt geborgd dat alle honing die bij onze verpakkingsfaciliteit binnenkomt, en alle batches die gereed zijn en de faciliteit verlaten, van de allerhoogste kwaliteit zijn.

In Nieuw-Zeeland staan wij bovendien onder toezicht van twee overheidsinstanties die regels stellen ter bescherming van bijen en voedselbronnen:

Het Nieuw-Zeelandse Ministry for Primary Industries (MPI) is verantwoordelijk voor het voedselveiligheidssysteem van het land; het stelt normen vast voor de voedselindustrie en monitort deze. MPI heeft een landelijk screeningprogramma waar Manuka Health – naast ons eigen batchmonitoringprogramma – ook aan deelneemt. Onderdeel 8.0 van de MPI Consolidated List of Tests for Animal Products geeft een gedetailleerde beschrijving van het programma voor het testen op chemische residuen dat ook van toepassing is op honing (en andere dierlijke producten zoals vlees, vis en zuivel). Klik voor meer informatie op deze link

De Nieuw-Zeelandse Environment Protection Authority (EPA) beschermt bijen en andere bestuivers zoals motten, vlinders, zweefvliegen en vogels door regels in te stellen ten aanzien van wanneer, hoe en waar insecticiden gebruikt mogen worden. In Nieuw-Zeeland gelden al jaren strikte regels ten aanzien van het gebruik van een klasse insecticiden die neonicotinoïden bevatten. Als milieutoezichthouder van Nieuw-Zeeland heeft de EPA de taak om deze risico’s te beheersen. Dit doet de autoriteit door regels te stellen voor het gebruik van neonicotinoïden inclusief speciale maatregelen die uitsluitend gericht zijn op het beschermen van bijen. Klik voor meer informatie op deze link

De belangrijkste maatregel voor het beschermen van onze manuka honing betreft de plaatsing van onze korven: wij kiezen afgelegen, ongerepte locaties op grote afstand van landbouwgrond. Hierdoor is het risico op aanwezigheid van herbiciden en pesticiden op deze locaties minimaal.

Manuka Health – Testcriteria analysecertificaat